Çevre Kanun ve Yönetmelikleri, çevre yönetim süreçlerinin belli olması için en önemli etkendir.Avrupa Birliği uyum yasaları ve Kyoto protokolü çerçevesinde iyice önem kazanan çevre konusu, kirliliklerin önlenmesi bağlamında ölçümlerle bire bir bağlantılıdır. Ölçümler neticesinde uygunsuz çıkan emisyon deşarj noktaları ve tüm çevresel unsurlar, ölçüm sonuçlarının daha önceden yasalarla belirlenmiş limit değerleri sağlayacak önlem tesisleri ile garanti altına alınır. Ölçüm sonuçları limit değerleri sağlıyorsa işletme yada sanayi kuruluşunun izin, ruhsat süreci olumlu sonuçlanır, mevcut izni varsa bunun devamlılığı sağlanır.

Tüm yasal zorunlulukların yanı sıra ar-ge laboratuarımızda sürekli proses geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. İşletmeye uygun prosesler ve optimum çalışma süreçleri oluşturulduğu gibi yeni teknolojilerin üretilmesi ve uygulanması çalışmaları da sürekli olarak devam etmektedir.