Atıksu Arıtma

Atıksu (pis su)Arıtma, her geçen gün önüne geçemediğimiz nedenlerden dolayı kirlenmekte, yaşamamızın temek yapı taşı olan suyun evimizde yada çalışma alanımızda kullanımı sonrası islah edilmesi işine denmektedir.

Arıtma işlemlerinin çeşitli yöntemleri vardır. Bunlar şöyledir;

  • Kimyasal arıtma yolu, atıksuyun hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinde çeşitli kimyasallar eklenip, bu kimyasalların atık suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur.
  • Biyolojik arıtma yolu, evsel veya endüstriyel atıksuların oksijenli veya oksijensiz bakteriler yardımı ile biyolojik olarak parçalanması ile gerçekleşir.
  • Fiziksel arıtma yolu, hiçbir kimyasal veya bakteri kullamadan mekanik işlemlerle fiziksel olarak atıksuyun içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara, yağ sıyırıcı paletler ve benzeri düzenekler ile uzaklaştırılmasıdır.

Ana atıksu arıtma prosesleri şu şekildedir;

  • Izgara (ince veya kaba)
  • Kimyasal veya biyolojik arıtma üniteleri
  • Ön çökeltim havuzu
  • Son çökeltim havuzu
  • Dezenfeksiyon ünitesidir