Atıksu Arıtma Yağ Sıyırıcılar

Atıksu Arıtma Yağ Sıyırıcılar

Atıksu Arıtma Yağ Sıyırıcılar YAĞ SIYIRICI * KULLANIM AMACI : DAF bölmesinde yüzeyde biriken yağların sistem dışına çıkarılması. GENEL 1. Kanatların normal dönüş yaptığı kontrol edilmelidir. 2. Sıyırıcı plastik raspanın düzgünlüğü ve görev yaptığı kontrol edilecek, aşındığı görülürse değiştirilmelidir. 3.

Atıksu Arıtma Terfi Pompaları

Atıksu Arıtma Terfi Pompaları

Atıksu Arıtma Terfi Pompaları ATIKSU TERFİ POMPASI * KULLANIM AMACI : Dengeleme II’den DAF Ünitesine suyun gönderilmesi. Mevcut pompanız kullanılmıştır. GENEL BİLGİ 1. Emme borusu mümkün olduğunca kısa olmalı ve hava almayacak ve sızdırmaz şekilde klapeye veya depoya en az

Havasız Arıtma Sistemleri

Havasız Arıtma Sistemleri

HAVASIZ ARITMA SİSTEMLERİ Havasız çürütme, çamur stabilizasyonunda kullanılan en eski prosestir. Günümüzde atıksu arıtımından çıkan konsantre çamurların stabilizasyonun yanı sıra bazı endüstriyel atıksuların arıtımında da kullanılmaktadır. Havasız arıtıma prosesleri, yüksek miktarda organik kirlilik içeren atıksuların arıtımında oldukça geniş kullanım alanı

Doğal Atıksu Arıtma Bilgileri

Doğal Atıksu Arıtma Bilgileri

Doğal Atıksu Arıtma Bilgileri Doğal Atıksu Arıtma nedir, ne demektir.? Atık suların çevre kirliliği yaratmaması amacıyla, bunun için açılan özel tasarlanmış çukurlarda atıkların çökeltilmesi ve bu ortamlarda yaşayabilen bitki türlerinin yetişmesinin sağlanması ile atık suyun arıtılması doğal arıtmanın içeriğini oluşturur.

Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı

Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı

Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı Atık su arıtma tesisi bulunan firmaların Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı alabilmeleri için İSKİ Genel Müdürlüğünden Deşarj İzin Belgesi (DİB) almaları gerekmektedir. İmalatlarından kaynaklanan endüstriyel atık suları deşarj edilebilir limitlere kadar arıtması gereken sanayi kuruluşları arıtma tesisinin