Firmamız 1998 Yılında arıtma sektörü ile tanışmış olup, 2002 yılına kadar faaliyetlerine küçük ve orta derecede yürütmüş , 2002 yılı itibari ile kurumsal kimlik yapısına bürünerek daha yenilikçi, çözüm odaklı büyük projelerde yer almaya başlamıştır. Bu tarih itibari ile arıtma sektöründe evsel ve endüstriyel su ve atık su arıtma teknikleri üzerine uzman tecrübeli yapısıyla çalışmalara devam etmektedir.

Türkiye’de arıtma teknolojileri üzerine bakanlığın son yaptığı düzenlemeleri de ekleyecek olursak daha büyük bir kısmının tamamlanmadığı bir gerçektir. Ülkemizde arıtma teknolojilerinin ileri düzeyde olmasada genellikle mekanik aksamının bir bölümü yapılmaktadır. Firmamızın yatırım planlarından ARGE’ye dönük çalışmalar kapsamında orta doğu ülkelerinde bu pazarın oluşturulup küresel çevre teknolojilerini ülkemiz sınırları içerisinde ciddi yatırımlar yaparak dış pazara girişini sağlamak ülkemizin başta olmak üzere firmamızın prestiji açısından büyük önem taşıdığını biliyoruz.