Doğal Atıksu Arıtma Bilgileri

Doğal Atıksu Arıtma nedir, ne demektir.?

Atık suların çevre kirliliği yaratmaması amacıyla, bunun için açılan özel tasarlanmış çukurlarda atıkların çökeltilmesi ve bu ortamlarda yaşayabilen bitki türlerinin yetişmesinin sağlanması ile atık suyun arıtılması doğal arıtmanın içeriğini oluşturur. Bu sistemin çevreye zarar vermediği gibi doğal ortamın geliştirilmesine önemli katkılar sağladığı aşikardır. Havuzlarda suyu seven ve doğada sulak ortamlarda bol miktarda yetişen kuvvetli kök ve bitki yapısına bağlı saz, kamış gibi bitkiler kullanılmaktadır.

Bir çok gelişmiş ülkeninde kullandığı sistemin maliyeti diğer arıtma tesislerinin yapım maliyetleri ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Mekanik arıtma sistemlerine göre ortalama 40 kat daha ucuza yapılabilmektedir. Yapılan etüd çalışmalarına göre 3000 nüfusa kadar olan köylerin ihtiyacını karşılayabilecek bir tesisin maliyeti 12 milyar TL. civarındadır.

Tesisin yapım alanı kişi başına 1 m2 alan yeterli olmaktadır. Arıtma tesisinden çıkan sular tarımsal sulamada kullanılabilecek kaliteye ulaşmaktadır. Ayrıca arıtılmadan Akar çaya akıtılan atık suların sebeb olduğu sinek ve pis koku problemi ortadan kalkacaktır. Sistemde tamamen doğal malzemeler kullanılacak olup elektrik ve bakım ihtiyacı olmayacaktır.

Projenin finansmanı İl Özel İdare Müdürlüğü kaynaklarından sağlanacaktır. İl Köy Hizmetleri Müdürlüğü projenin makine ve ekipman ihtiyacını karşılayacaktır.

Oluşan sulak alanlar aynı zamanda birçok canlı türünün yaşam alanı olacaktır. Yapılan çeşitli araştırmalar doğal arıtma sistemlerinin organik maddeleri, askıda bulunan katı maddeleri, toksik maddeleri, ağır metalleri ve bazı biyolojik etmenleri arıtabildiğini göstermiştir. Araştırma sonuçlarında evsel atıkların % 80-100, azotlu bileşiklerin % 30-80, fosforlu bileşiklerin ise % 20-70 oranında arıtılabildiği tespit edilmiştir.

Sistemden deşarj edilen suyun su kirliliği kontrol yönetmeliklerinin izin verdiği değerlerde olması öngörülmektedir. İl Tarım Müdürlüğü bünyesindeki laboratuvar imkanları ile akar çayın su tahlilleri periyodik olarak sürekli proje devam ettiği sürece yapılacaktır.

Doğal Atıksu Arıtma Bilgileri hakkında aklınıza takılan ve sormak istediğiniz her şey için bizleri arayabilirsiniz.

0212 438 43 99
0850 840 13 66

Doğal Atıksu Arıtma Bilgileri

Doğal Atıksu Arıtma Bilgileri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir