Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı

Atık su arıtma tesisi bulunan firmaların Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı alabilmeleri için İSKİ Genel Müdürlüğünden Deşarj İzin Belgesi (DİB) almaları gerekmektedir. İmalatlarından kaynaklanan endüstriyel atık suları deşarj edilebilir limitlere kadar arıtması gereken sanayi kuruluşları arıtma tesisinin teknik kontrollerini de yapması gerekmektedir.

Toksin içerikli atık suların arıtılması ve deşarjı İSKİ tarafından kontrol edilmektedir. İSKİ Genel Müdürlüğü arıtma tesislerinin doğru şekilde çalıştırılması için firmaların bir arıtma danışmanlık firmasından teknik yardım aşmasını şart koşmaktadır. Mesul Mühendislik Sözleşmesi adı altında firma ve danışman mühendislik kuruluşu arasında yapılacak bu sözleşmenin İSKİ Genel Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.

Okcel Arıtma Danışmanlık Hizmetleri ;

Deşarj izin belgesi (DİB) ile ilgili olarak İSKİ ile gerekli yazışmaların yapılması.
İSKİ Deşarj İzin Belgesi (DİB) alınmasına yardımcı olunması.
Atık su arıtma tesisi işletme prosesinin belirlenmesi ve arıtma veriminin sürekliliğinin sağlanması.
Atık su arıtma tesisi işletmecilerinin eğitilmesi.
Atık su arıtma tesisinin çıkış suyunun periyodik olarak analizi.
Atık su arıtma tesisinde kullanılan kimyasalların tedariği.
Atık su arıtma tesisinde oluşabilecek her türlü arızanın teknik servisi.
Mesul mühendis tarafından uygun zamanlarda tesisin periyodik bakım kontrollerinin yapılması.

Bu bağlamda değişik kapasitelerde anahtar teslim tam otomatik veya manuel tesis imalatı, Mevcut Tesis Revizyonu, Satış, Montaj ve Servis Hizmetleri vermektedir. Satışını yaptığı sistemler ve diğer markalar için de, herhangi bir nedenden dolayı arızalanmaları halinde gereksinimi olacak her türlü yedek parçaları temin etmektedir. Atık su arıtımında kullanılan ekipmanları ve kimyasalları temin eder.

0212 438 43 99
0850 840 13 66

Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı

Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir