Atık Su Arıtımındaki Temel Hedefler

Atık Su Arıtma Sistemlerinin temel hedefleri ve kullanım gerektirdiği yerleri kısaca açıklıyıcak olursak..

Atık suyun deşarj edildiği ortamlarda halk sağlığına ve ekolojik dengeye olabilecek kötü etkenlerin en az düzeye indirilmesidir.
Sistemlerin içerisinde gerçekleşen temel aşamalar şunlardır;

1. Zararlı ağır metal ve zehirli bileşiklerin uzaklaştırılması.
2. Askıdaki katı maddelerin uzaklaştırılması.
3. Alıcı ortam durumuna bağlı olarak azot ve fosforun uzaklaştırılması.
4. Biyolojik olarak parçalanabilen organik maddelerin uzaklaştırılması.
5. Patojenik organizmaların yok edilmesi.

Bu parametrelerin hangisinin ne derecede arıtılacağı, kanunlar ve yönetmeliklerle tespit edilmektedir.
Bir akarsuya yapılacak deşarj ile bir denize veya göle yapılacak deşarj kriteleri değişiklik göstermektedir.

Arıtılmış sular, eğer sulama suyu olarak kullanılacaksa, sulama suyu standartlarına göre arıtım kademelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Endüstriyel atıksular için evsel atıksulara göre tamamen farklı standartlar kullanılmaktadır. Türk Çevre Kanunu’nun “Su Kirliliğinin Kontrolü” Yönetmeliğinde toplam nüfusa bağlı olarak farklı arıtma metotları için evsel atıksu deşarj standartları belirtilmiştir. Aynı yönetmelikte endüstriler için ve deniz ortamına yapılacak atıksu deşarjları için de standartlar yer almaktadır.

0506 787 56 06
0216 641 19 84

 Atık Su Arıtımındaki Temel Hedefler

Atık Su Arıtımındaki Temel Hedefler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir