Atıksu Biyolojik Oksijen İhtiyacı

Atıksular organik maddeler içerdiğinden, bunların konsantrasyonları, yani 1l sudaki miktarları, kirlilik derecesinin ölçüsü olarak kabul edilir. Fakat atıksuların bileşimleri çok değişiktir ve içindeki maddeleri bir formülle ifade etmek mümkün değildir. Ayrıca bu maddeler tasfiye tesisinde bozunmaya uğradıklarından, bu etkinin de dikkate alınması gerekir.

Bu yüzden bu maddeleri konsantrasyonları ile ifade etme yoluna gidilmiştir. Organik maddenin ölçüsü olarak, biyojimyasal oksidasyon sırasında harcanan oksijen miktarı esas alınabilir ve bu değer BOİ olarak adlandırılır.

Biyokimyasal oksidasyon, su içinde bir yanma olayı olup, bu yanma esnasında suda çözünmüş oksijen kullanılır. Ne kadar fazla oksijen sarf edilirse, sudaki organik madde miktarı da o kadar fazla demektir.
Organik madde ihtiva eden sularda suların oksijen ihtiyacı olarak 10 gün kadar bir müddet sonunda, bütün karbonlu maddeler ayrışır.
Bu esnada sarf edilen oksijene, birinci kademe nihai biyojimyasal oksijen ihtiyacı denir ve BOİ ile gösterilir.

Atıksu Arıtma Sistemleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen bizleri arayınız.

0212 438 43 99
0850 840 13 66

Atıksu Biyolojik Oksijen İhtiyacı

Atıksu Biyolojik Oksijen İhtiyacı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir