Doğal Atıksu Arıtma

Atıksu Arıtma sistemlerinde kullanılan yöntemlerden biri olan ve evsel atık suların arıtılmasında kullanılabilen bu yöntem son yıllarda gelişmekte olan “Doğal Arıtma” diğer adıyla “Yapay Sulak Alan” sistemidir. Kirli suların arıtılmasında kullanılan bu yöntemler: bataklık ve sazlık alanların kirleticileri yok etme özelliği ve eko-sistem içindeki öneminin fark edilmesi sonucu bunların yapay olarak inşa edilmesi esasına dayanmaktadır.

Doğal sulak alanlar ortamdaki güneş enerjisi kullanabilme ve kendi kendini yenileyebilme özelliğine sahiptirler. Organik ve inorganik kirleticileri, toksit maddeleri, askıda katı maddeyi, hastalık yapıcı organizmaları ve ağır metalleri giderebilmesinden dolayı yüksek miktarda arıtım kapasitesine sahiptirler.

Doğal arıtma sisteminin birinci kademesini mevcut fosseptik yapıları oluşturmaktadır. Fosseptik çıkış suları ile beselenen yapay sulak alanlarda yapılan arıtma sonucunda, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin öngördüğü değerlerin altında kirletici konsantrasyonlarına ulaşmak mümkün görülmektedir. Bu durumda kırsal yerleşim bölgelerine ait atık sular kalıcı ortamlarda güvenle deşarj edilebilir değerlere ulaşmaktadır.

Doğal arıtmada genel olarak köklü, suya dayanıklı bitki türleri kullanımaktadır. Doğal arıtmada sistemlerinde kullanılan bitkiler, su akışına direnç göstererek, suyun içerisindeki askıda katı maddelerin çökelmesini sağlarlar. Bitkiler bir yandan kendi gelişimleri için suyun içerisindeki besin maddelerini doğrudan alırken; diğer yandan da kök bölgelerine çözünmüş oksijen iletmek suratiyle bakteri faaliyeti için elverişli bir ortam yaratmaktadırlar.

Doğal Atıksu Arıtma Sistemlerinin yatırım ve işletme maliyetinin düşük olması, görsel açıdan ve ekolojik yönden bir çok olumlu yanlarının bulunması, bu teknolojilerin önemli üstünlüklerindendir.

Daha fazla bilgiye ulaşmak için bizleri arayabilirsiniz..

0212 438 43 99
0850 840 13 66

 Doğal Atıksu Arıtma

Doğal Atıksu Arıtma

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir