Su Temini ve Su Arıtımı

Dünyada temiz su daha kıt ve değerli hale geldikçe, çeşitli su kullanımları için uygun kalitede su hazırlamanın önemi de artmaktadır. Şehirlerin içme suyu ihtiyacının ve endüstriyel, ticari ve evsel kullanımlar için özel kalite gereklerinin karşılanması su arıtma mühendisliğinin hayati görevini oluşturmaktadır.

OKCEL, kasabalardan şehirlere çeşitli büyüklüklerdeki yerleşimler için içme suyu arıtma tesislerinin tasarımlarını da gerçekleştirerek kurmuştur.

OKCEL ayrıca endüstriyel, ticari ve evsel kullanımlarla ilgili ihtiyaçlara paket ve özel tasarım tesis ve ekipman ile çözüm getirmektedir.

Kullanılan teknolojiler arasında bulanık ve hümik suların berraklaştırılması için pıhtılaştırma -yumaklaştırma-basit veya lamelli çökeltme, basınçlı veya yerçekimli hızlı kum filtrasyonu, yavaş kum filtrasyonu; özellikle yeraltı sularında demir ve mangan giderimi için oksidasyon/filtrasyon, zeolit filtrasyonu, sert suların arıtımı için iyon değiştirme, kireç/soda yöntemleri; tuzluluk giderimi için iyon değiştirme ve ters ozmos; organik maddelerin giderimi için biyolojik arıtma, dezenfeksiyon için de aktif karbon adsorpsiyonu, klorlama, ozonlama ve ultraviyole yöntemleri bulunmaktadır.

Su Temini ve Su Arıtımı hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

0850 840 13 66
0530 320 06 66

Su Temini ve Su Arıtımı

Su Temini ve Su Arıtımı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir