Atık Yönetimi

Üretim faaliyetleri sonucu oluşan katı, sıvı ve gaz atıkların yönetimi, sanayi kuruluşlarının yöneticilerini en çok sıkıntıya düşüren konulardan biridir. Çoğu kuruluş, atıklarının miktarları nedeniyle arıtma ihtiyacını kendi bünyelerinde ekonomik olarak çözememektedir. OKCEL; endüstriyel atıkların hacimlerinin tespiti ve azaltılması, fabrika alanından uzaklaştırılması, mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ortadan kaldırılması konularında faaliyet göstermektedir. Bu amaca yönelik olarak oluşturulan ayrı bir birim, atık yönetiminde sanayi tesislerine yardımcı olmaktadır.

Verilen hizmet, danışmanlık seviyesinden başlayarak lisanslı araçlar ile tehlikeli atıkların nakledilmesi, atık suların Okcel’in işlettiği tesislerde arıtılması ve kullanılamayacak atıkların ortamdan uzaklaştırılması ile son bulan geniş bir alanı kapsamaktadır.

ENDÜSTRİ UYGULAMALARI

OKCEL, paket atık su arıtma tesisi ve ekipman üretimi ile başlayan çevresel sorunlara çözüm üretme serüvenine, yaklaşık 8 yıl önce başlattığı endüstri tesislerinde atık yönetimi uygulamasını katmıştır. Okcel; bu amaca yönelik olarak oluşturduğu ayrı bir birim ile, endüstriyel atıkların kantitatif ve kalitatif tespiti, uygun bertaraf yönteminin belirlenmesi, fabrika alanından uzaklaştırılması, mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf tesislerine taşınması faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu faaliyetler kapsamında endüstri tesislerine sunulan hizmetler:

Üretimden kaynaklanan sıvı ve katı tehlikeli atıkların lisanslı araçlarla lisanslı tehlikeli atık bertaraf tesislerine taşınması,
Endüstriyel nitelikli miktarca az atık suların vidanjörle taşıtılarak onaylı tesislerde ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun arıtılması
Tehlikeli atık kapsamında olmayan endüstriyel katı atıkların ve evsel nitelikli katı atıkların düzenli depolama alanlarına taşınması

0850 840 13 66
0530 320 06 66

Atık Yönetimi

Atık Yönetimi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir