Atıksu Arıtma Tesisi İşletme ve Bakım

Bir arıtma tesisi ne kadar mükemmel inşa edilmiş olsa da, konusunda uzman kişiler tarafından işletilmediğinde, amaca hizmet edemediği gibi, ekonomik kayıplara ve çevresel zararlara da sebep olabilmektedir. Bu sebeple yapımı tamamlanan tesisi işletecek personelin eğitilmesi ve tesisin tümüyle işletme sorumluluğunun uzman firmalarca üstlenilmesi, son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan biridir.

OKCEL gerek kendi kurduğu tesislerin, gerekse başka kuruluşlar tarafından inşa edilen tesislerin işletilmesini uzman kadrosu ile gerçekleştirmektedir. İşletme personeli sürekli olarak; teknolojideki son gelişmeler, işletme veriminin arttırılması, bakım ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi gibi konularda eğitilmekte ve en üstün seviyede tesis performansı sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca kalite ve güvenlik sistemleri konularında sürekli eğitim ve gelişim katkıları sağlanmaktadır.

0212 438 43 99
0850 840 13 66

Atıksu Arıtma Tesisi İşletme ve Bakım

Atıksu Arıtma Tesisi İşletme ve Bakım

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir