Atıksu Arıtma Sistemlerinde Hangi Yöntemler Kullanılır

Atık su arıtma işlemi sırasında, kimyasal, fiziksel veya biyolojik yöntemler kullanılır.

Fiziksel Arıtma Yöntemi

Fiziksel arıtma yönteminde hiçbir bakteri veya kimyasal kullanılmaz. Atık suyun içindeki yağ ve katı atıkların, ızgara ve benzeri araçlarla yani fiziksel olarak uzaklaştırılması sağlanır.

Kimyasal Arıtma Yöntemi

Askıda bulunan iri katı maddelerin çökeltilmesi amacı ile atık su ön çökeltme havuzundan geçer. Suyun içerisinde çözünmüş halde bulunan ve çökemeyen katı maddeler ise kimyasal madde ilaveleri ile flok oluşumu ve çöktürme işlemine tabi tutulur. Kimyasal dozlama işlemleri esnasında hızlı ve yavaş çalışma özelliklerine sahip karıştırma ünitelerimiz sayesinde kimyasal arıtma işlemlerinde istenen arıtma verimine ulaşılmış olur.

Biyolojik arıtma yöntemi

Atıksulara parçalayıcı bakterilerin eklenmesiyle biyolojik parçalama işlemi gerçekleştirilir.

Atıksu Arıtma Sistemlerinde Hangi Yöntemler Kullanılır konumuz hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için bizimle iletişime geçin.

0530 320 06 66
0212 438 43 99

Atıksu Arıtma Sistemlerinde Hangi Yöntemler Kullanılır

Atıksu Arıtma Sistemlerinde Hangi Yöntemler Kullanılır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir