Atıksu Arıtma Sıyırıcıları

Döner Köprülü Sıyırıcılar

Atıksu içindeki askıda katı maddeler durgun koşullarda dibe çökerler. Tabanda biriken bu çamurun düzenli ve uygun şekilde alınabilmesi için tümünün bir noktaya toplanması gerekmektedir. Sıyırıcılar bu amaçla geliştirilmiş ekipmanlar olup arıtma tesisi çökeltim tanklarının vazgeçilmez elemanlarıdır. Yarım köprülü sıyırıcılarda, sıyırıcı köprü ve taban bıçakları sürekli olarak hareket ederek çamuru tank merkezindeki çamur konisine iletirler. Tankın üzerinde birikecek köpük ve yağlar ise tank yüzeyini sıyıran bir kol vasıtasıyla köpük toplama oluğuna iletilir. Köpük ve çamur içinde toplandıkları noktalardan genel olarak pompa ile uzaklaştırılırlar.

Dikdörtgen Tip Doğrusal Sıyırıcılar

Atıksu arıtımının vazgeçilmez prosesi olan çökeltim işlemi bazı durumlarda dikdörtgen tanklarda gerçekleştirilmektedir. Bu takdirde dibe çöken çamurun çökeltim tankı girişinde yer alan çamur konilerine doğru sıyrılması gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan sıyırıcı sistemleri tank boyunca iki yönlü hareket edebilen bir köprü sıyırma sisteminden oluşmaktadır. Buna göre köprü tank girişinden çıkışına doğru giderken sıyırıcı bıçaklar kaldırılmakta ve boş olarak geri gitmektedir. Çamur konilerine doğru hareket sırasında çamur bıçakları indirilerek çamurun konilere doğru itilmesi sağlanmaktadır. Sıyırıcıyı katı madde yüküne ve karakterine bağlı olarak istenilen performansı elde etmek için muhtelif şekillerde programlamak mümkündür.

Emişli Sıyırıcılar

Tank tabanına çöken çamurun taban buyunca emiş ağızları ile emilmek suretiyle ortamdan uzaklaştırıldığı yapılardır. Genellikle döner köprülü olarak dizayn edilirler.

Emişli tip sıyırıcıların kullanılacağı çöktürme tankları, tabanlarına eğim verilmeksizin düz inşa edilir. Döner köprülü klasik sıyırıcılarda olduğu gibi, yarım köprülü, uzatılmış köprülü ya da tam köprülü olarak dizayn edilirler. Emiş ağızları dönen köprüye süspansiyon sistemi ile asılır ve emilen çamur yine köprüye asılı bir kanala boşaltılır. Toplanan çamur, kanalın ucundan sifon yaptırılarak çamur haznesine alınır. Emiş hatlarını teleskopik vanalar ile kontrol etmek mümkündür.

0216 641 19 84
0506 787 56 06

Atıksu Arıtma Sıyırıcıları

Atıksu Arıtma Sıyırıcıları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir