Atıksu Arıtma Kum Tutucuları

Dikdörtgen Tip Doğrusal Kum Tutucu Sıyırıcılar

Dikdörtgen tip kum tutucular havalandırmalı ve havalandırmasız olarak atıksu arıtma sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür kum tutucuların tabanına çöken katı maddelerin tanktan uzaklaştırılması için sıyırıcı sistemleri kullanılmaktadır. Kum tutucu boyunca iki yönlü olarak hareket eden sıyırıcılarla kum, kanal tabanında yer alan oluğa itilmekte, buradan hava kaldırmalı veya dalgıç tip pompalarla emilerek tanktan alınmaktadır. Su ile karışık olarak bulunan bu çamur genellikle bir kum yıkama veya ayırma ünitesinden geçirilerek içinde bulunan organik maddelerden arındırılmakta ve kum konteynerlerinde toplanarak tesislerden dışarı taşınmaktadır. Kum tutucu sıyırıcıları tek, iki, üç veya dört kanalı sıyıracak şekilde düzenlenebilmektedir. Küçük boyutlu tesislerde kum yıkama ünitesi sıyırıcı köprüsü üzerine monte edilebilmektedir.

Dairesel Tip Kum Tutucu

Dairesel tip kum tutucular atıksu içinde bulunan ve uzaklaştırılmamaları halinde arıtma sisteminin havalandırma ve çökeltim kademelerine giderek buralarda çökelen ve düşük akım zamanlarında borularda tıkanmalar yapan ağır katı maddelerin tutulmasında kullanılırlar.

Bu tip kum tutucular ufaktır ve konfigürasyonlarla kullanılırlar. Dairesel tip kum tutucularda atıksu tanka teğetsel olarak girmekte ve radyal olarak çıkmaktadır. Tank içinde yer alan bir mikser yardımı ile sular yavaş ama sabit bir teğetsel hız ile dolaşmaktadır. Bu sırada ağır olan kum tanecikleri tank tabanına çökelmekte ve buradan bir pompa yardımıyla emilerek toplama ve bekletme tanklarına alınmaktadır.

Yıkamalı Kum Ayırıcı

Eğer uzun süre depo edilecek ise, kum tutuculardan alınan kumlar, yüksek organik madde içerikleri sebebi ile koku problemi yaratabilirler. Bu sebeple, kum tutuculardan alınan kum – su karışımı yıkamalı kum tutucularda hem yıkanarak organik içerikleri azaltılır hem de suyunda ayrılmak suretiyle daha kuru kum elde edilerek depolama hacmi küçültülür. Yıkamalı kum ayırıcı, karıştırıcı, burgulu kum ayırıcı, su püskürtme sistemi ve diğer aksesuarları ile birlikte temin edilmektedir.

Helezonlu Kum Ayırıcı

Kum tutucudan alınan kumlar halen büyük miktarda su içeriğine sahiptir, bu sebeple de susuzlaştırılmaları istenir. OKCEL kum ayırıcıları kum – su karışımlarını, şaftsız burgu mekanizması ile yüksek verimle ayırmakta ve daha kuru kum elde edilmesini sağlayarak depolama hacmi küçülmesini ve nakliye masraflarının azaltılmasını temin etmektedir.

Paket Izgara ve Kum Giderme Ünitesi

Bu ünite büyük maddeleri, kum ve yağı evsel ve endüstriyel atıksulardan ayırmak için geliştirilmiş kompakt bir sistemdir. Bu sistem; parçacıkları yüksek bir verimle ayırmaktadır. Az bakım gerektirmektedir ve işletimi kolaydır.

İlk olarak, atıksu ızgaralardan geçer ve kum ayırma tankına gelir. Elek tarafından tutulan atıklar ızgara ile birleşmiş olan ızgara presi sayesinde susuzlaştırılır ve deşarj borusundan deşarj edilir. Kum ve yağ bölümünde, kum tankın tabanına doğru çöker ve yağ tankın yüzeyine doğru hareket eder. Çöken kum yatay burgu ile tankın tabanındaki huniye doğru itilir. Organik maddelerin çökelmesini engellemek amacı ile atıksu blower-difüzör sistemiyle havalandırılarak karıştırılır. Tank tabanındaki hunide biriken kum açılı monte edilmiş bir konveyör vasıtasıyla aynı zamanda kısmen susuzlaştırılması da sağlanarak devir edilir. Yağ alma bölümü yüzeyinde biriken yağ, sıyırıcı veya savak sistemiyle yağ bölümünden alınır.

0216 641 19 84
0506 787 56 06

Atıksu Arıtma Kum Tutucuları

Atıksu Arıtma Kum Tutucuları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir