Atıksu Arıtma Izgaraları

Dairesel Tip Izgara

Dairesel tip ızgaralar, atıksu akımlarından katı maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılan etkili ekipmanlardır.

Dairesel formda düzenlenen ızgara çubukları kanal içine konkav kısmı akıma gelecek şekilde yerleştirilirler. Çubukların kanal tabanına teğetsel olarak yerleştirilmesi, atıksu içindeki katı maddelerin ızgaraya doğru hareket etmesini kolaylaştırmaktadır.

Kablolu Izgara

Kablolu ızgaralar arıtma tesisleri giriş yapılarında, pompa istasyonlarında ve su alma yapılarında yaygın olarak kullanılan ızgaralardır. Atıksu içinde arıtma prosesini ve arıtma ekipmanlarının çalışmasını etkileyecek katı maddeleri tutarak prosesin ve ekipmanların korunmasında etkin rol oynarlar. Özellikle derin yapılarda, yatayla 90 derece açı ile monte edilebilen yapısı sayesinde daha az montaj yeri gerektirdiğinden, bu tip ızgaralar tercih edilmekte ve böylece kanal boyları ve yapıların boyutları daha kısa tutularak inşaat masrafları azaltılmaktadır.

Çok Tırmıklı Izgara

Çok tırmıklı ızgaralar, arıtma tesislerinin giriş yapılarına monte edilerek atıksu içinde arıtma prosesini ve arıtma ekipmanlarının çalışmasını etkileyecek katı maddelerin tutulmasında kullanılır. Ünite, yatayla yaklaşık 70 derece açı yapan bir çerçeve ve iki adet sonsuz olarak birleştirilmiş zincir ve bu zincir çiftinin üzerinde sıralanmış tırmıklardan meydana gelmektedir. Bir yerine çok sayıda temizleme tırmığı bulunması, 5 mm gibi çok küçük aralıklarda dahi verimli bir temizleme sağlayarak tıkanma riskini en aza indirmektedir.

Döner Elek

Döner elek, arıtma tesislerinin giriş yapılarına monte edilerek atıksu içinde arıtma prosesini ve arıtma ekipmanlarının çalışmasını etkileyecek katı maddelerin tutulmasında kullanılır. Eleklerin ızgaralardan farkı su geçişi için kullanılan açıklıkların çok daha küçük olmasıdır. 0,125 mm açıklığa kadar ızgaralama yapabilen döner eleklerin katı-sıvı ayırma verimi oldukça yüksektir. Bu denli küçük gözenekli yüzeylerde yüzey temizliğinin verimi büyük önem taşımaktadır. OKCEL döner eleklerinde yüzeyi sıyıran sıyırıcı bıçak ve ızgaralama yönüne ters yönde basınçlı su ile yüzey yıkaması yapan bir nozul sisteminden oluşan ikili temizleme sistemi kullanılmaktadır.

Statik Elek

Atıksu içindeki katı maddelerin tutulması için kullanılan elekler, arıtma tesisinin yükünü azaltacakları gibi tesisteki pompa ve diğer mekanik teçhizatın çalışma şartlarını iyileştirirler. Eleklerin ızgaralardan farkı su geçişi için kullanılan açıklıkların çok daha küçük olmasıdır. 0,25 mm’ye kadar inen açıklıklarla çok daha efektif bir süzülme gerçekleştirilmektedir. Statik eleklerde yüzey temizliği atıksuyun enerjisinden yararlanılarak yapılmaktadır.

Yıkamalı Izgara Presi

Izgaralar tarafından tutulan kaba ve ince atıklar bünyelerinde halen su bulundururlar ve kompaktlaştırılarak hem su muhteviyatlarının azaltılması hem de bu yolla hacimlerinin azaltılması istenir. Yıkamalı ızgara presleri, ızgara atıklarının basınç yoluyla suyunun giderilmesi bu esnada da yıkanarak organik maddelerden temizlenmesini temin etmek amacıyla geliştirilmiştir.

Izgaralarda tutulan katı atıklar konveyör ile taşınarak ya da ızgara şütünden direk dökülmek sureti ile ızgara presine gelir. Izgara presinin içinde bulunan helezon ızgara atıklarını çıkış ağzına doğru sürükler. Bu esnada gerekli olan basınç deşarj borusunda biriken katı maddelerin ağırlığı ve sürtünmesi ile sağlanmaktadır. Bu arada süzülen su, drenaj deliklerinden geçerek damlatma tavasına dökülür ve buradan deşarj edilir.

Izgara Presi

Izgaralar tarafından tutulan kaba ve ince atıklar bünyelerinde halen su bulundururlar ve kompaktlaştırılarak hem su muhteviyatlarının azaltılması hem de bu yolla hacimlerinin azaltılması istenir. Bu amaçla geliştirilen ızgara prensipleri basit olarak şöyle işlev görür;

Izgaralarda tutulan katı atıklar konveyör ile taşınarak ya da ızgara şütünden direk dökülmek sureti ile ızgara presine gelir. Izgara presinin içinde bulunan helezon ızgara atıklarını çıkış ağzına doğru sürükler. Bu esnada gerekli olan basınç deşarj borusunda biriken katı maddelerin ağırlığı ve sürtünmesi ile sağlanmaktadır. Bu arada süzülen su, drenaj deliklerinden geçerek damlatma tavasına dökülür ve buradan deşarj edilir.

Döner Bant Izgara

Döner bant ızgara, nehir, göl ve denizden su alma yapılarına, arıtma tesislerinin giriş yapılarına, pompa istasyonlarına monte edilerek atıksu içinde arıtma prosesini ve arıtma ekipmanlarının çalışmasını etkileyecek katı maddelerin tutulmasında kullanılır. Bu tip ızgaralar derin yapılarda ve farklı su yüksekliklerindeki çalışma kapasiteleriyle geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Ünite, iki adet sonsuz olarak birleştirilmiş zincir ve bu zincir çiftinin üzerinde sıralanmış perfore yüzeylerden oluşmaktadır. Perfore yüzeylerin temizlenmesinde, ters yönde basınçlı su ile yıkama yapan bir nozul sistemi kullanılmaktadır.

0506 787 56 06
0216 641 19 84

Atıksu Arıtma Izgaraları

Atıksu Arıtma Izgaraları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir