Atık Su Arıtma Çamurları Ne Şekilde Bertaraf Edilmelidir ?

Atık suyunuzu arıtırken biriken ve arıtma işlemini zorlaştıran çamurlu suları nasıl ne şekilde temizleye biliriz veya engelleye biliriz.
Sorunuz tam olarak yukarıdaki gibiyse bir kaç yöntem önerebiliriz.

Çamur temizleme yöntemleri şu şekilde sıralanabilir;

1- Kurutma
2- Yoğunlaştırma
3- Stabilizasyon
4- Şartlandırma
5- Susuzlaştırma
6- Nihai Bertaraf

1) Kurutma Yöntemi: Kurutma yatakları, işçilik maliyetinin yüksek olması, geniş arazi kullanımına ihtiyaç duyulması ve hava durumu etkisine açık olması nedeni ile çok fazla kullanılmamaktadır.

2) Yoğunlaştırma Yöntemi: Arıtma tesisinde oluşan çamurun hacmini azaltmak, çamurun konsantre hale gelmesini ve bu şekilde daha az çamurun bertarafı için daha küçük ve ekonomik çürütücü tankı elde etmek için kullanılır. En yaygın kullanım şekli ağırlıklı çökeltmedir. Kimyasal koagülant maddelerin ilavesi ile ağırlıklı çökeltme işlemi hızlandırılabilir.

3) Stabilizasyon Yöntemi: Çamurun stabilizasyonu özellikle çamurun hacminin azaltılmasında etkilidir. Stabilizasyon işleminde esas amaç, çamurun içerisindeki organik maddelerin, fiziksel, biyolojik veya kimyasal metotlarla giderilmesini sağlamaktır. Aerobik veya anaerobik çürütme gibi stabilizasyon yöntemleri çamur hacmini önemli ölçüde azaltmaktadır.

4) Şartlandırma Yöntemi: Şartlandırma işlemi ile çamurun suyunun alınmasını kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Isıl işlem ve kimyasal şartlandırma en yaygın şartlandırma yöntemleridir. Kimyasal şartlandırmada kullanılack kimyasal maddeler ve bunların dozajları laboratuvar çalışmaları ile deneysel olarak hesaplanmalıdır.

5) Susuzlaştırma Yöntemi: Arıtma tesislerinden çıkan çamurun daha kolay bir şekilde tesisten uzaklaştırılabilmesi için su içeriğinin azaltılarak katı hale gelmesi gereklidir. Bu amaçla en yaygın kullanılan ekipmanlar filte preslerdir. Kesikli çalışmalarına rağmen filtre preslerde arıtma çamurlarının daha fazla katı madde içeriğine sahip olması sağlanabilmektedir.

6) Nihai Bertaraf Yöntemi: Eğer arıtma çamurunun analizi sonucunda tehlikeli atık özelliği göstermediğinin tespiti halinde düzenli depolama yapılması en uygun nihai bertaraf yöntemidir. Ancak depolanacak arıtma çamurunun düzenli depolanması öncesi, muhtemel yeraltı suyu ve toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla suyunun alınması ve ilgili mevzuat gereğince % 65 katı madde içeriği sağlaması gereklidir.
Son Olarak : Arıtma çamurunun temizleme yöntemi seçilmeden önce söz konusu arıtma çamurunun tehlikeli atık özelliği gösterip göstermediğinin tespit edilmesi gerekir. Yapılan analiz sonucunda arıtma çamurunun tehlikeli atık özelliği taşıdığının tespiti halinde bertarafının Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde verilen esaslar doğrultusunda yapılması gereklidir.

Daha Detaylı Bilgi İçin Lütfen Bizleri Arayınız;

0212 438 43 99
0216 641 19 84
Su Arıtma Bakımı

Atık Su Arıtma Çamurları Ne Şekilde Bertaraf Edilmelidir ?

Atık Su Arıtma Çamurları Ne Şekilde Bertaraf Edilmelidir ?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir